Tekirdağ Refik Engin Kimdir

orlu haberleri i ilanlar erkezky haberleri i ilanlar tekirda haberleri

Refik Engin Kimdir

REFİK ENGİN

7.9.1956 Tarihinde Tekirdağ’ın Kılavuzlu köyünde doğmuşum. İlkokulu Kılavuzlu köyünde, ortaokulu Namık Kemal Lisesinde, Lise öğretimini Tekirdağ Endüstri Meslek lisesinde bitirdim. Çiftçilik ile geçimimi sağlamaktayım. Amatör olarak araştırmalarıma devam etmekteyim. İlk yayımladığım yazılarım amatör olarak uğraştığım pullar hakkında Filateli yazılarını, Tekirdağ’ın yerel gazetesi Yeni İnan’da 1980 yılında bir aydan fazla yayımlamıştım. 1994 Nisan ayında ilk araştırmam Cem dergisinde yayımladı. Ardından Nefes, Folklor/edebiyat, Hacı Bektaşi Veli araştırma dergisi, Yol, Karaca Ahmet, Barış dergilerinde yazılarım yayımlandı. Almanya’da yayımlanan Aleviler kitabında mensubu bulunduğu Amucalar’ı tanıtan yazım ve yine Almanya’da 2002 yılında “ Bilgi Toplumunda Alevilik sempozyumu“ kitabında Trakya ve Balkanlarda Bektaşi gurupları ve Bedreddin’iler makalem yayımlandı. Halen bazı dergilerde yazılarım yayımlanmaktadır.

 1. 23/28 EKİM 2000 yılında Ürgüp’te, Tüksev kongresi. Trakya ve Balkanlarda Bektaşilik adlı bildiriyi sundum.

2. 23-28 Ekim 2001 yılında Ankara’da İnanç Önderleri Kongresi, TÜKSEV Kültür Bakanlığı , Trakya ve Balkanlarda İnanç Önderlerinin Seçimleri Ve Ekranlarda Farklılıklar adlı bildiriyi sundum.

3. 2003 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan sempozyumda Keşan ve Çevresinde Bektaşi Kökenli Topluluklar  ve Keşan ve Çevresinde Tekke Ve Yatırlar. adlı 2 bildiriyi sundum.

 4. 2 nisan 2005 yılı nisan ayında Ankara’da Hacı Bektaşi Veli Anadolu kültür vakfında Otman baba Sürek Bektaşilerinde erkan ve kurban adlı bildiriyi sundum.

5. 2005 yılında Isparta Süleyman Demirel üniversitesinin Alevilik ve Bektaşilik sempozyumunda NAKŞÎ BEKTAŞİLERİ. Diğer adı ile Nakşî Dervişleri adlı bildiriyi sundum.

 6. 17.18.19 2007 Ekimde Ankara’da Gazi Üniversitesinde 2.ci Uluslararası Türk Kültürü Evreninde Alevilik Bektaşilik Bilgi Şöleninde "Günümüzde Yaşayan Bedreddin ’ilik ve Erkân " adlı bildiriyi sundum.

 7. 23/24 Ekim 2010 yılı ayında Ankara Dedeman Hotel de yapılan, 2.ci Uluslararası Tarihten bugüne Alevilik sempozyumunda Şeyh Bedreddin'in Alevi Bektaşi toplumları üzerindeki etkileri adlı bir bildiri sundum.

8. 21/24 Kasım 2011 İzmir’de VIII. Milletlerarası Türk Halk kültürü kongresi Amuca Türkmenlerinde Düğün Gelenekleri adlı bildiriyi sundum.

 9. Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde Çeşitli Dini Topluluklarında Kurban Geleneği Paneli 29 Eylül 2012 tarihinde Geçmişten Günümüze Amucalar’da Kurban ve Kurban Gelenekleri adlı bildiriyi sundum.

 10. 26-27 Ekim 2013 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumunda Amuca Kabilesinde Semahlar adlı bildirimi sundum.

 11. 26-28 2014 Mayıs tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, Türk Dünyası Bilgeler zirvesi Gönül Sultanları buluşması Sempozyumunda Nasliç, Serfice Ve Grebene Yöresi Bektaşileri Patriyotlar adlı bildiriyi sundum.

12.26 Kasım 2015 tarihinde Tekirdağ’da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkalığı ve Tekirdağ tarih bilincinde buluşanlar derneğinin düzenlediği Tekirdağ şehir ve kültür sempozyumunda Tekirdağ’da Tekke, Türbe ve Zaviyeleri, bildirisini sundum.

13.13-14 mayıs 2016 tarihin de çorum ilinde nehrin Piri :Koyun baba sempozyumun da Trakya Ve Balkanlar’da Koyun Ve Çoban Babalar adlı bildirimi sundum.

 

 Basılmış çalışmalarım.

 İlk kitabım, Amuca Kabilesinde Ve Trakya’da Kurban Geleneği adı ile 2004 yılı kasım ayında yayımlandı.

İkinci kitabım 2008 Kasım ayında Sıra dışı Tasavvufçu ŞEYH BEDREDDİN adı ile yayımlandı. Üçüncü kitabım,  Balkanlardaki yatır, ,Türbe, Tekke ve zaviyeler adı ile 2014 yılında yayımlandı. Dördüncü kitabım, Trakya ve Balkanlarda Bektaşi ve Bektaşi sürekleri adı ile yayımlandı.

Mensubu bulunduğum AMUCA kabilesi hakkında” Nereden geldik, nereye gidiyoruz. Trakya, Anadolu ve Balkanlarda Amucalar” Trakya’da yatır, türbe, tekke ve zaviyeler, ÂŞIK ÖMER divanlarında yer almayan şiirleri içeren çalışmalarım bitmiş ve basıma hazır beklemektedir. Halen, Tekirdağ ve Kırklareli Köy tarihçeleri adlı 2 adet çalışmam halen devam etmektedir Evliyim, bir oğlum ve bir kızımdan Melek Engin, Mehmet Serhan Akkuş, Mert Engin adlı 3 torunum var. Kılavuzlu Köyü Mah. 59180 Süleyman Paşa/Tekirdağ Cep:0542 302 4897 Ev: 0282 234 1173 www.refikengin.com refikengin56@hotmail.com posta@refikengin.com

REFİK ENGİN 2016